Dosering van polymeren met diafragmapompen met perslucht

Voor de productie van melamine moeten verschillende zuren en logen worden gemengd met pigmenten en verharders in een vooraf bepaalde mengverhouding. Deze verhouding kan variëren afhankelijk van het doel. In het onderhavige geval heeft een papierfabrikant de melamine nodig voor het coaten van papier en folies. Voor de promotie van de afzonderlijke bestanddelen van de melamine worden Verderair luchtgedreven membraanpompen gebruikt. De componenten worden op een schaal getransporteerd. Wanneer de vereiste hoeveelheid is bereikt, wordt de pomp uitgeschakeld door de balans. Dit doseert de exacte hoeveelheid van elk ingrediënt. Pneumatische membraanpompen zijn uitstekend geschikt voor deze toepassing vanwege hun zeer goede chemische weerstand. Bovendien zijn ze zeer betrouwbaar, onderhoudsarm en daarom economisch aantrekkelijk.

Het meest voor de hand liggende kenmerk van elke luchtgedreven membraanpomp zijn, vanwege hun werking, de twee diafragmakamers. Wanneer de lucht een kamer binnenkomt, wordt het membraan horizontaal naar buiten geduwd. Tegelijkertijd wordt het membraan van de andere kamer naar binnen getrokken, wat de zuigkracht daar veroorzaakt. Samengeperste lucht diafragmapompen bestaan in hoofdzaak uit vier structurele delen: behuizingen, kleppen, diafragma’s en luchtregelklep. Het te leveren medium komt rechtstreeks in contact met het pomphuis. Om deze reden is het materiaal van de behuizing een belangrijke factor bij het ontwerp van een membraanpomp met perslucht. De behuizing kan zijn gemaakt van onder andere rvs, aluminium, gietijzer, polypropyleen, Kynar (PVDF) en acetal. Het pomphuis omsluit de andere belangrijke componenten. De kleppen bestaan meestal uit een ring (klepzitting) en een erop liggende bal. Deze heeft een grotere diameter dan de stoelopening, dus hij sluit de klep. Ventielzitting en kogel kunnen worden geleverd in verschillende materialen en combinaties van materialen om de optimale afsluitbaarheid van de klep voor elk medium te garanderen. De membranen veroorzaken het pompproces. Naast het pompen dichten ze de membraankamers af, waardoor de luchtregelklep wordt beschermd, zodat deze niet in contact komt met vloeistof. Ook hier zijn verschillende materialen beschikbaar voor optimale chemische bestendigheid en de langst mogelijke levensduur. De luchtregelklep is een zeer belangrijk onderdeel van luchtaangedreven membraanpompen, omdat deze de binnenkomende perslucht in de juiste membraankamers leidt. Bij de ontwikkeling van deze kleppen is het belangrijk dat ze in het midden werken, dus centreren, zodat de stroom niet afbreekt en de pomp tot stilstand komt. Met Verderair luchtgedreven membraanpompen is het luchtregelklep zo geplaatst dat het van bovenaf bereikbaar is voor onderhoud zonder de hele pomp te demonteren. Dit bespaart tijd tijdens onderhoud.

Diafragmapompen

Werkingsprincipe van membraanpompen
In de twee membraankamers zijn flexibel, vastgeklemd aan de randen, loodrechte membranen centraal verbonden door een horizontale as. Hierdoor bewegen de twee membranen gelijktijdig. De twee inlaatkleppen bevinden zich in een gemeenschappelijk spruitstuk, waarvan de inlaat het inlaatspruitstuk is. De twee uitlaatkleppen leiden op hun beurt naar een gemeenschappelijk spruitstuk, waarvan de uitlaat het afvoermondstuk is. De spoel regelt het afwisselend, gelijktijdig volledig pompen en ontluchten van de twee binnen membraankamers met perslucht. Wanneer de lucht een van de kamers binnengaat, wordt het membraan horizontaal naar buiten geduwd, waardoor het andere membraan, dat er door de as op is aangesloten, naar binnen wordt getrokken en afzuigen veroorzaakt. Nadat de aanzuiging voltooid is, verandert de spoel van richting en wordt het hierboven beschreven proces omgekeerd uitgevoerd.

Voordelen van membraanpompen
Pneumatische membraanpompen hebben enkele voordelen ten opzichte van andere verdringerpompen. Dus deze pompen kunnen bijvoorbeeld drooglopen zonder beschadigd te worden. Door de luchtdruk aan te passen, kan het debiet worden ingesteld van nul tot de maximale waarde. Bovendien zijn diafragmapompen met perslucht intrinsiek veilig, omdat ze automatisch stoppen wanneer de drukzijde wordt uitgeschakeld, zodat de pompen niet door overdruk worden vernietigd.

Diafragmapompen

Emissiereductie en TA-Luft
Niet alleen het medium, het debiet en de persdruk stellen eisen aan een pomp, ook het proces zelf heeft bepaalde eisen. Als onderdeel van de milieucompatibiliteit van processen is vooral de dichtheid en de bijbehorende preventie van lekken steeds belangrijker geworden om het ontsnappen van gevaarlijke stoffen te voorkomen. In dit verband is de TA-Luft-richtlijn geïntroduceerd in Duitsland. Het gaat in de eerste plaats om het lekken van gasvormige emissies door vloeistoffen. Wanneer deze vloeistoffen worden verpompt, mag er geen lekkage zijn waaruit het gas zou kunnen ontsnappen, zodat de pomp lekvrij moet zijn. Een groot voordeel van membraanpompen met perslucht is het ontwerp zonder afdichting. Omdat deze pompen zonder lekkage werken, kan zonder moeite aan de TA-Luft-richtlijnen worden voldaan. Andere EU-landen hebben dergelijke richtlijnen ingevoerd. Verderair pneumatische membraanpompen kunnen optimaal worden aangepast aan de meeste media dankzij een grote verscheidenheid aan materialen voor behuizingen, membranen, klepzittingen en bollen met de juiste weerstand. Ze zijn ook geschikt voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen en ze kunnen ook extern worden aangestuurd en kunnen dus worden gebruikt voor doseertaken. Maximale stroomsnelheden van 1.060 l / min en een maximale druk van 8,4 bar kunnen worden bereikt.

Tekst en beeld  | Verder