Omgaan met de digitale uitdaging

De stap naar Industrie 4.0 is uitdagende reis. Naast hardware en software heeft men immers ook ‘slimme brainware’ nodig. Het zal niet volstaan om een cloudinterface aan te bieden. Machinebouwers en eindgebruikers zijn meer gebaat met slimme applicaties en nieuwe business modellen die hen in staat stellen om winst te maken met nieuwe diensten. Lenze heeft daarom zijn uitgebreide expertise rond digitalisering gebundeld in een reeks van whitepapers. Of u kan er mee kennismaken op stand 14.H22 tijdens de Hannover Messe, waar ook de technologie die Lenze hiervoor in aanbieding heeft, in de kijker staat.

Jarenlang was het business as usual in industriële automatisering: meer winst door sneller te produceren en minder kosten te maken. Aan die tijden komt stilaan een einde. Men heeft nu ook meer oog voor kortere doorlooptijden, minimalisering van ongeplande machinestilstand en een efficiënter gebruik van de productiemiddelen. Met digitalisering wordt nog een versnelling hoger geschakeld om ook enkelstuksproductie rendabel te laten verlopen. Het stelt gebruikers in staat om hun productiemachines sneller om te schakelen, een korte time-to-market te realiseren voor nieuwe producten en een grotere transparantie mogelijk te maken op de werkvloer. Sensortechnologie ligt aan de basis van deze sprong voorwaarts, in combinatie met een continue, snelle gegevensoverdracht en informatieverwerking in real-time. De technologieën blijven zich intussen verder ontwikkelen maar de basis verandert niet. 

Digitale omvorming
In plaats van de geleidelijke ontwikkelingen die de voorbije decennia typeerden, stelt de digitale verandering machinebouwers en eindgebruikers nu in staat om een sprong in productiviteit en winst te maken. Wie er vandaag al ten volle gebruik van maakt, creëert een aanzienlijk concurrentievoordeel voor zichzelf en voor zijn klanten. Wie die kansen niet op tijd ziet en benut, zal onherroepelijk achterop raken en het risico lopen om van de markt gedrongen te worden. Het is het verhaal van de zeilschepen tegen de stoom­boten. Dit ontwikkelingspunt wordt een disruptief moment genoemd. Toch zal het niet zo ver gaan dat de bestaande industrie weggeveegd wordt. Iedereen kan immers profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen en zichzelf heruitvinden als digitaal bedrijf. 

Lenze
Met digitalisering wordt nog een versnelling hoger geschakeld om ook enkelstuksproductie rendabel te laten verlopen.

Meer dan techniek alleen
Er is nu een nieuw tijdperk aangebroken, één dat zich in eerste instantie laat voelen door de samenvoeging van automatiseringstechnologie en informatietechnologie. Het meest voor de hand liggend zijn de kansen die de cloudtoepassingen bieden. Big data analyse is al niet meer aan zijn proefstuk toe en kan al mooie successen voorleggen door middel van patroonherkenning en complexe voorspellingen in kwaliteitsbeheer en onderhoud. Statistical Process Control en predictief onderhoud zijn hier belangrijke exponenten van. De volgende sprongen voorwaarts zullen er komen naarmate machine learning en artificiële intelligentie zich verder ontwikkelen. Productieprocessen die kunnen leren en zichzelf aanpassen aan de omstandigheden zijn geen toekomstmuziek meer en brengen een veel hogere winst in productiviteit met zich mee dan wat de evolutionaire ontwikkeling van automatiseringstechnologie zou opgeleverd hebben. Hieruit zullen vooral ook meer mogelijkheden voortvloeien om nieuwe diensten en business modellen te ontwikkelen.  


Bruikbare tips over Industrie 4.0 en digitalisering
Industrie 4.0, het Industriële Internet of Things, big data … de digitale transformatie is onderweg. Door fundamentele veranderingen staat de volledige maakindustrie voor ongeziene uitdagingen, waar digitalisering het antwoord op biedt. U kan zich dus geen extra tijdsverlies meer permitteren. Maar bent u wel klaar voor die transitie? Weet u hoe u eraan moet beginnen? Met een aantal whitepapers wil Lenze u een leidraad bieden, een houvast om werk te maken van digitalisering. Ze bundelen concrete adviezen en tips.  De eerste staat reeds online en kan gedownload worden via de website van het bedrijf (in de rubriek nieuws, onder whitepaper). Lenze wenst u alvast een voorspoedige reis richting digitalisering. 

Tekst Valérie Couplez  |  Beeld Lenze