Verspil geen energie meer met uw pompen

In industriële omgevingen gaat bij de pompen alle aandacht naar bedrijfszekerheid. Energie-efficiëntie is minder prioritair, mede omdat de energiekost momenteel vrij laag is. Niettemin liggen de besparingen precies daar voor het grijpen. Volgens KSB kan het energieverbruik per motor gemakkelijk met minstens 60% worden gereduceerd. Hiervoor ontwikkelde ze FluidFuture©, een energie-efficiëntieconcept dat het totale rendement van de hydraulische installatie verhoogt.

Pompen zorgen ervoor dat alle noodzakelijke vloeistoffen circuleren. Doorheen de fabriek in de utilities, maar ook en vooral in de productiefasen. Kortom: als de pompen niet werken, valt een deel van het productieproces stil. “Iedereen weet dat er een gigantisch prijskaartje aan dergelijke stilstandtijden hangt”, vertelt Yves Sarek, automation & digitalisation manager KSB Belgium. “Vandaar dat bedrijfszekerheid met alle aandacht gaat lopen, dit zowel bij de aankoop als de implementatie en het onderhoud. Zelden wordt naar het verbruik van deze componenten gekeken. Er wordt vanuit gegaan dat de energiekost van pompen niet opweegt tegen de kost van uitval. Op zich is dat wel waar, maar het is een manier van denken die nogal kort door de bocht is. Vandaag wordt immers gigantisch veel energie verspild, omdat pompen continu draaien terwijl dat niet nodig is. Of omdat ze voor hun toepassing  overgedimensioneerd of gewoonweg onjuist zijn afgesteld.” 

KSB

Zoeken naar oplossingen
Met een omzet van circa 2,2 miljoen euro, honderd vestigingen en 16.000 medewerkers is KSB één van de belangrijkste aanbieders van pompen, afsluiters en bijhorende systemen. “De firma bestaat al 146 jaar, waarvan 64 in België”, vertelt Sarek. “Tot op vandaag kennen we een continue groei, wat het resultaat is van ons onophoudelijk streven naar kwaliteit, innovatie en toegevoegde waarde. KSB is niet zomaar een producent: wij zoeken naar oplossingen. Vandaar dat wij ons ook hebben ontpopt tot een expert in de analyse van volledige systemen in plaats van enkel de motor of module. Aanvankelijk was de bedoeling om op zo een betere betrouwbaarheid van de pompen te realiseren. Maar al snel kwamen we tot de ontdekking dat precisieregulatie eveneens voor een aanzienlijke energiebesparing én langere levensduur van de pompen zorgt.”

KSB

Minstens 60% energiebesparing!
Een analyse/fijne instelling van de motor leidt al snel tot 10% energiebesparing. Doet u dit ook voor de module, dan daalt het verbruik opnieuw met 10%. “Voor het hele systeem is de winst cumulatief: 60% minder energie is het minimum”, aldus Sarek. “Daarmee is de limiet nog niet bereikt. Met onze PumpDrive kunnen pompen in cascade worden gezet, zodat ze enkel indien nodig in werking treden. Dit hele energie-efficiëntieconcept zetten we in de markt onder de naam FluidFuture©. Want hoe we het draaien of keren: in de toekomst zullen we ons energieverbruik moeten minimaliseren.” Dat het concept ook daadwerkelijk werkt, bewijst één van zijn klanten. Uit de analyse bleek dat de pompen 22% van de tijd onnodig draaiden. KSB berekende dat de juiste regeling van de pompen in een energiebesparing van maar liefst 78% per jaar resulteert! Door deze besparing was de kost van de investering voor nieuwe pompen in amper vier maanden terugverdiend.

KSB

Tekst Els Jonckheere  |  Beeld KSB