De ware kracht van data ontluisteren

Digitalisering is geen doel op zich. Het is de hefboom om de snelheid, de efficiëntie, de flexibiliteit en de kwaliteit op te drijven zodat bedrijven aan de eisen van de klant van vandaag kunnen tegemoetkomen. Want die wil zijn producten afgestemd op zijn eigen wensen en liefst meteen. Voor Siemens ligt het welslagen van een dergelijke missie in het creëren van één platform dat alle data in elke fase van de productiecyclus bundelt en in real-time ter beschikking stelt. Zo zal men pas echt de ware kracht van data ontluisteren. Niet morgen, maar vandaag al. Maak u klaar voor de sprong naar Industrie 4.0.

Siemens
Door een digital twin te maken van productieapparatuur kan je al testen of het werkt nog vooraleer het geld kost.

Door de krimpende series en de stijgende vraag naar meer gepersonaliseerde producten moeten fabrikanten hun productieprocessen heruitvinden. Meer automatisering, maar dan wel één geënt op flexibiliteit. En dat hoeft heus geen slechts nieuws te betekenen voor de werkgelegenheid in West-Europa. Vice-president Siemens voor België en Luxemburg Eddy Nelis ziet vooral opportuniteiten. “Wie zijn huiswerk rond digitalisering rond heeft, beschikt over alle troeven om rendabel in hogeloonlanden te produceren. Dicht bij de klant staan biedt immers onmiskenbare (logistieke) voordelen om de klant op zijn wenken te bedienen. De consument van vandaag wil een gepersonaliseerd product kopen en wil daar geen twee weken op moeten wachten. Adidas heeft dit bijvoorbeeld goed begrepen. Hun Speedfactory die ze samen met ons aan het uitbouwen zijn, zal het mogelijk maken om als klant je schoenen volledig naar wens samen te stellen op de website en twee dagen later bij je thuis al te ontvangen. Zonder digitalisering en robotisering zou dit nooit werkelijkheid kunnen worden. Maar bovendien moet je regionaal aanwezig zijn met een uiterst flexibel productieapparaat. Dat biedt mogelijkheden voor reshoring of voor verdere verankering hier in West-Europa.”

Siemens

Uitstippelen van het digitale pad
Het geheim achter deze flexibele machines is enerzijds de bedrijfsvisie die erachter schuilt en anderzijds het gemeenschappelijke platform waaruit ze allen putten. “Digitalisering is heus niet het voorrecht van grote multinationals of technologiereuzen. Voor elk bedrijf, ongeacht de sector, ongeacht de schaal zijn er vruchten te plukken”, weet Bart Demaegdt, technologie manager digitalization bij Siemens. “Maar alvorens er werk van te maken, moet je een einddoel voor ogen hebben. Waar liggen jouw prioriteiten als bedrijf? Waar wil je naartoe? Bedrijven zijn de experten bij uitstek in hun eigen product. Deze rekensom kunnen ze dan ook het beste zelf maken. Waar wij vervolgens ondersteuning kunnen bieden, dat is in het uitstippelen van het pad, er een concrete invulling aan geven. Dat betekent ook dat je geen zevenmijlssprongen hoeft te nemen, maar stap voor stap kunt evolueren in digitalisering, zolang elke stap maar in het verlengde ligt van het einddoel dat je nastreeft. Te beginnen met snel te implementeren maatregelen waar de klant meteen beter van wordt. Zij zullen het bewijs leveren voor alle twijfelaars dat digitalisering weldegelijk opbrengt en dus de moeite loont.”


Alvorens je werk kan maken van digitalisering moet je een duidelijk einddoel voor ogen hebben.

Gemeenschappelijke database bron van informatie en winst
Voor Siemens ligt er vooral winst te rapen door één platform de ruggengraat van het volledige productieproces te laten worden, vanaf de ontwikkeling van het product en de productielijn, tot en met het onderhoud. De Digital Enterprise van Siemens bundelt alle mogelijke data op één plaats, waardoor gebruikers dus telkens teruggrijpen op dezelfde dataset in real-time. “Vandaag gebruiken we meer data dan ooit om onze productieprocessen te optimaliseren en toch blijft er nog een gigantisch onderbenut potentieel”, weet Nelis. “Door met een virtuele kopie, een digital twin, te werken hoeven we niet meer te veronderstellen dat een productielijn naar behoren zal draaien, maar weten we het zeker vooraleer het geld begint te kosten. Dat is de toekomst die digitalisering mogelijk maakt. En daarin zal ook steevast plaats blijven voor de mens. Taken kunnen weliswaar geautomatiseerd en gerobotiseerd worden, maar jobs zullen er altijd blijven.” Al zal het uitzicht van die jobs wel veranderen. Demaegdt: “De mens zal vooral creatieve input moeten leveren. Wie kan meedenken over hokjes en muren heen zal een meerwaarde hebben in het versnellen en verbeteren van productieprocessen. We hebben nog steeds productexperts nodig, maar bruggenbouwers zullen het verschil maken.”

Tekst Valérie Couplez  |  Beeld Siemens
Uitgelichte afbeelding: Digitalisering en robotisering bieden mogelijkheden om producten rendabel te personaliseren in hogeloonlanden.