BOGE plaatst alle componenten in een container bij elkaar. Daardoor kan blueprotect flexibel en voor verschillende typen silo's worden gebruikt – bron: BOGE KOMPRESSOREN

BOGE plaatst alle componenten in een container bij elkaar. Daardoor kan blueprotect flexibel en voor verschillende typen silo's worden gebruikt.

01:38
10-04-2019

BOGE blueprotect: bescherming tegen ongedierte bij graanopslag

Milieuvriendelijke containeroplossing voor graansilo’s, mouterijen en meer

Het aantal hongerlijdende mensen in de wereld neemt toe, maar tegelijkertijd gaan grote hoeveelheden graan op weg naar de consument verloren. Vooral in armere regio’s in de wereld doen de grootste verliezen zich kort na de oogst voor. De persluchtspecialist BOGE heeft een methode ontwikkeld die even eenvoudig als effectief is om graan in silo’s beter te beschermen tegen ongedierte. Met blueprotect onttrekt BOGE stikstof aan de omgevingslucht. De stikstof verdringt in de silo de zuurstof en ontneemt ongedierte en schimmels zo hun essentiële voorwaarde om daar te kunnen leven. De methode vereist

Beeld: Boge Kompressoren

Industrial Automation partners

AGV’sSeeq