Cyberveiligheid
02:10
24-10-2017

Cyberveiligheid cruciaal in gedigitaliseerde industrie

Dreigingen in de cyberspace. Het klinkt voor veel bedrijfsleiders nog als een ver-van-mijn-bed nieuwsbericht. Toch worden we er zowel op persoonlijk als op bedrijfsniveau vaker aan blootgesteld dan we zouden denken. Europa kwam daarom in 2015 op de proppen met zijn eerste wet rond cyberveiligheid. Want wie zijn productie wil digitaliseren moet dan rekening houden met een afdoende beveiliging van die processen op alle mogelijke niveaus. Een bedrijf hangt immers meer en meer af van een correcte en veilige werking van zijn informatiesystemen. 

De incidenten die de voorbije jaren de pers haalden rond cyberveiligheid zijn slechts het tipje van de ijsberg. Uit een onderzoek van risicoadviseur Marsh in 2015 was toen reeds 38% van de Belgische bedrijven het slachtoffer geworden van een cyberaanval. En de risico’s nemen nog toe. Met de komst van Industrie 4.0 beschikken bedrijven over meer digitale gegevens dan ooit over hun productie. Een evolutie die niet te stoppen is, maar die wel nieuwe kwetsbaarheden blootlegt. Hoe kunnen we die informatie beveiligen? Er bestaan reeds afdoende oplossingen om een groot deel van deze risico’s te dekken, maar veel bedrijven hebben hier nog niet voldoende bij stilgestaan. Daarenboven neemt het aantal cyberdreigingen nog elk jaar toe, net als de complexiteit en de efficiëntie ervan. Hackers worden slimmer. Toch is er goed nieuws. Door de recente incidenten is het bewustzijn rond deze problematiek enorm toegenomen, zowel bij bedrijven als bij de overheid. Maar het mag geen dode letter blijven. Het is nu zaak om voldoende informatie te verzamelen over waartegen een adequate beveiliging moet opgewassen zijn en welke maatregelen deze risico’s kunnen indijken. Een eerste belangrijke stap daarin is informatieveiligheid op de agenda krijgen van het management. Het vraagt immers om een strategische aanpak om de informatie zowel te kunnen inzetten voor verdere optimalisering van het bedrijf als ze te beveiligen tegen pottenkijkers van buitenaf. Dat begint met het uitstippelen van een beleid en dat kracht bijzetten door de nodige implementaties en investeringen. Ten slotte vereist het ook een mentaliteitswijziging bij de medewerkers. De bouwstenen van cyberveiligheid moeten een natuurlijke reflex worden.

Cyberveiligheid
Zorg voor afdoende encryptie van e-mails wanneer er gevoelige informatie langs die weg gecommuniceerd wordt.

Noodzakelijke elementen in cyberbeveiliging
Cyberveiligheid begint uiteraard met het afschermen van informatie. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor interne medewerkers. Niet iedereen heeft dezelfde toegang tot bepaalde gegevens nodig. Zet daar een efficiënte autorisatie rond op poten. Cruciaal daarin is het up-to-date houden van de informatiesystemen. De technologie verandert snel en ook hackers zitten niet stil. Zorg daarom dat u steeds mee bent en informeer u bij de investering in technologie steeds over de mogelijkheden en de kostprijs van verdere updates. Vergeet niet de mobiele apparaten te beveiligen en zorg voor een encryptie van e-mails indien er gevoelige informatie langs die weg gecommuniceerd wordt. Smart­phones en laptops zijn een geliefd doelwit om van binnenuit de beveiliging van een bedrijf te omzeilen. Vaak wordt er op vlak van veiligheid slordiger mee omgegaan. Maak dus ook uw personeel bewust van de cybergevaren en zet voldoende opleidingen rond deze materie op het getouw. Een sterk wachtwoord dat op frequente basis verandert bijvoorbeeld is de basis van een goede beveiliging. Daarnaast kan u hen het beste informeren over welke acties meteen moeten worden ondernemen indien er toch sprake zou zijn van een inbreuk op de beveiliging. Een adequate respons kan immers de schade gevoelig beperken. Back-ups zijn ten slotte niet meer weg te denken uit moderne bedrijfsvoering. Analyseer welke gegevens van cruciaal belang zijn en zorg voor een voldoende hoge frequentie van de back-up zodat er niks kan verloren gaan. Met andere woorden, cyberveiligheid is meer dan alleen maar investeren in de duurste antivirussoftware. Het is een kwestie van meerdere technieken te combineren om het risico zoveel mogelijk af te dekken. Daarbij is het van belang om te zorgen dat uw medewerkers mee aan hetzelfde cyberveilige zeel trekken.

Tekst en beeld Valérie Couplez 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Industrial Automation partners

VeiligheidsPLCStockSAVER