Hannover Messe

IAMD - Integrated Automation, Motion & Drives: Internationale Leitmesse f¸r integrierte Automation, Industrial IT, Antriebs- und Fluidtechnik. Festo, Halle 15, Stand D11

01:55
29-06-2018

Mens, machine, vuistje

“Technologie is er niet om met mensen te wedijveren, maar om ons te ondersteunen. Dat is de kernboodschap die de Hannover Messe dit jaar wilde overbrengen. Zoals steeds mocht deze beurs zich weer een wereldwijde hotspot noemen voor de digitale transformatie van de industrie.” Aan het woord is Dr. Jochen Köckler, een tevreden voorzitter van de bestuursraad van Deutsche Messe. Onder het motto ‘Integrated Industry – Connect & Collaborate’ wist de Hannover Messe 210.000 bezoekers samen te brengen om van de getoonde innovaties te proeven.

Hannover Messe

“De focus lag deze editie duidelijk op de menselijke kant. We zijn het die de beslissingen maken en de koers uitstippelen. Door in interactie te kunnen gaan met machines en IT-systemen kunnen bedrijven een aanzienlijk concurrentievoordeel opbouwen in de maakindustrie”, geeft Köckler aan. In totaal waren er 5.800 exposanten die toonden hoe ze dat kunnen waarmaken. Onderwerpen zoals machine learning, artificiële intelligentie, industriële IT-platformen, de uitbreiding van elektriciteitsnetwerken voor e-mobiliteit, het gebruik van robots en autonome systemen in productie en intralogistiek en de rol van operatoren in een geïntegreerde fabriek kwamen uitgebreid aan bod op de verschillende standen. Als officieel partnerland, profileerde Mexico zich als een innovatieve zakenpartner en industrielocatie. Meer dan 160 exposanten tekenden present. De keuze voor Mexico sloot naadloos aan bij het internationale handelsakkoord tussen Europa en Mexico dat stipuleert dat 99% van de goederen die uitgewisseld worden in de toekomst zonder bijkomende belasting verhandeld kunnen worden.

Hannover Messe Hannover Messe

Volgende stap in digitalisering
Ook de Duitse machinebouwers toonden zich na afloop bijzonder tevreden. “Bedrijven hebben met succes de eerste stappen op het pad naar een gedigitaliseerde, geconnecteerde productie gezet. Ze bereiden zich nu volop voor op de volgende stap van de reis”, liet Thilo Brodtmann optekenen, executive director van VDMA, de Duitse federatie van machinebouwers. “Nieuwe zakenmodellen op basis van platformen, het gebruik van digitale tweelingen en eerste ervaringen met zelflerende machines, al deze elementen zullen een steeds belangrijkere rol opnemen in mechanisch engineeren. Hannover Messe is de plaats bij uitstek waar mensen de lijnen van wat komen moet voorstellen en bediscussiëren. VDMA gelooft dat automatisering, software en intralogistiek het karakter van de Hannover Messe zullen blijven definiëren.” In 2019 zal de Hannover Messe plaatsvinden van 1 tot en met 5 april.

Hannover Messe Hannover Messe

Weg van protectionisme en isolatie
“Hannover Messe heeft zichzelf wederom bevestigd als de thuisbasis voor de globale transitie naar Industrie 4.0. De uitgebreide netwerken om waarde te creëren, de nieuwe vormen van samenwerking tussen mens en machine en de stijgende integratie van artificiële intelligentie in productieoperaties: dat blijven de sleutelfactoren van digitalisering en connectiviteit en ze zijn zoals altijd voor het eerst op de Hannover Messe te zien”, geeft ZVEI executive director Dr. Klaus Mittelbach aan. ZVEI is de Duitse federatie van elektrische en elektronische producenten. “Daarom hebben wij van in het begin gepleit voor een 5G-netwerk voor de industrie. Deze vakbeurs bracht ook twee andere boodschappen over. Ten eerste dat we enkel verder kunnen evolueren langs de weg naar technologische vooruitgang en sociale welvaart door elkaar op te zoeken en samen te werken. Protectionisme en isolatie helpen niet. Ten tweede is het belangrijk om jonge studenten in rechtstreeks contact te brengen met technologie, zoals we dat gedaan hebben tijdens dit event. Het is de ideale manier om hun interesse nog verder aan te wakkeren. En we moeten nog meer doen om hun aandacht te trekken wat zij zijn de werkkrachten die we morgen zo hard nodig zullen hebben.” 

Tekst Valérie Couplez  |  Beeld Hannover Messe – Rainer Jensen

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Industrial Automation partners

LenzeBalluff