Biogas
01:00
11-04-2019

Nauwkeurige monitoring van biogas

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tiel is uitgerust met een slibvergistingsinstallatie. Die gebruikt het rioolslib om biogas op te wekken dat wordt aangewend voor energieconsumptie. Hierdoor is de RWZI Tiel volledig energieneutraal. De biogasstroom wordt nauwkeurig gemonitord door een ultrasone flowmeter met geïntegreerde temperatuurmeting.

Waterschap Rivierenland heeft de ambitie uit-gesproken om in 2030 volledig energieneutraal te opereren. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Tiel speelt hierin een belangrijke rol. Ze is uitgerust met een vergistingstank die rioolslib op een constante temperatuur van 52 °C laat vergisten. Door dit vergistingsproces komt er biogas vrij die gebruikt wordt om de integrale energiebehoefte van de zuiveringsinstallatie in te

Tekst: Bram Thiry
Beeld: KROHNE

Industrial Automation partners

SeeqVisuNet GXP