Mechanische engineering
02:19
30-11-2018

Softwaredilemma in mechanische engineering

De vierde industriële revolutie brengt onophoudelijk veranderingen met zich mee voor de mechanische ingenieurs in uw bedrijf. Het snel stijgende belang van software in hun producten zorgt voor de nodige uitdagingen. Zeker aangezien dit een aanzienlijke impact heeft op de eisen die met het ontwerpproces verbonden zijn en de expertise die ervoor nodig is. Er is daarom nood aan nieuwe manieren om een antwoord te geven op deze transformatie die grondig verschilt van waar mechanica vroeger voor stond. Maar het is minstens even belangrijk om te onthouden dat de digitale revolutie voornamelijk productieprocessen en marktvereisten herdefinieert. Mechanische ingenieurs die uitblinken in hun domein zullen nog even hard nodig zijn.

De voorbije jaren kenmerkte mechanical engineering zich door de steeds korter wordende levenscycli voor producten en de steeds groter wordende mogelijkheden voor personalisaties. Bedrijven actief in dit domein zagen zich dus geconfronteerd met nieuwe vereisten die een impact hadden op hun ontwikkelingsproces. Beheersing van deze materie was de sleutel tot succes. Klanten blijven kortere levertijden verwachten. In combinatie met de krimpende seriegroottes moesten machines dus vooral flexibeler worden. Veel flexibeler. Voor mechanical engineering bedrijven betekende dat de introductie van een hoge graad van modulariteit in hun producten en een verder opschroeven van de productiviteit door vooral de insteltijden en wachttijden terug te dringen. Machines zijn daardoor een stuk complexer geworden. Tegelijkertijd moeten operatoren ze met sprekend gemak kunnen bedienen met behulp van intuïtieve gebruiksinterfaces.

Geen personalisering zonder software
Deze eisen hebben nog steeds te maken met de kernfuncties van een machine. Maar om de klant alle mogelijkheden qua personalisering te bieden op een rendabele manier, kan men niet om een uitgebreid softwarepakket heen. Daarenboven komen er nu bepaalde nieuwe businessmodellen boven water die quasi uitsluitend geïmplementeerd worden op basis van software. Een gedegen inzicht in deze materie is dan ook op zijn plaats om de toekomst van uw bedrijf te verzekeren.  Tegelijkertijd betekenen deze eisen dat u er meer middelen tegenaan zal mogen smijten om de stap te zetten weg van traditionele structuren en ontwikkelingsprocessen. Waar vroeger een paar honderd lijnen code volstonden, zullen er nu tienduizenden nodig zijn. En deze trend zet zich versneld verder. Toch is het door de demografische veranderingen geen evidentie om specialisten met software-expertise te vinden. Waar moeten deze OT- en IT-experten met een diepte-inzicht in software dan vandaan komen? Het antwoord schuilt in het hergebruiken van software en het kiezen voor modulaire software-architectuur, iets wat de grenzen van uw bedrijf zal overschrijden. Globale ontwikkelingsteams en het betrekken van externe innovatiepartners zijn essentieel als een mechanical engineering bedrijf future-proof wil worden.

Mechanische engineering
Om de klant alle mogelijkheden qua personalisering te bieden op een rendabele manier, kan men niet om een uitgebreid softwarepakket heen. (Beeld: Ali Kerem Yücel) 

Conclusie
De evoluties rond Industrie 4.0 zorgen voor de nodige uitdagingen maar bieden tegelijkertijd enorm veel opportuniteiten. De standaardisering en modularisering van hardware en software maakt het mogelijk om efficiënte processen op te stellen voor klantspecifieke
systeemoplossingen. Bedrijven kunnen geleidelijk aan hun functiemodules uitbreiding, naargelang ze ervaring opdoen in eerdere projecten met klanten. Het draait om het uitbreiden en aanpassen van functies die eerder gecreëerd zijn. Gegevensbibliotheken zullen met andere als producten worden behandeld en steeds beter gedocumenteerd en verder ontwikkeld. De kennis van software is de sleutelfactor om dit potentieel te ontgrendelen. Desalniettemin mag de invloed van organisatiestructuren op het ontwikkelingsproces en de architectuur van software niet genegeerd worden. Sterke partnerschappen moeten de basis vormen om de hoogcomplexe mechatronicasystemen van de toekomst verder te optimaliseren en te integreren in intelligente netwerken.   


Hoe software integreren in uw mechanische processen?
Wilt u zelf ook meer te weten komen over hoe u met deze principes aan de slag kunt gaan in uw productieproces? Dat kan Lenze stelt zijn whitepaper hieromtrent gratis ter beschikking. Over elk van deze domeinen krijgt u concrete tips and tricks om uw eerste stappen in de digitale transformatie te zetten. U hoeft enkel een e-mail te sturen naar marc.vissers@lenze.com om deze op eenvoudig verzoek te bekomen. 

Tekst en beeld Valérie Couplez
Uitgelichte afbeelding: 
De voorbije jaren kenmerkte mechanical engineering zich door de steeds korter wordende levenscycli voor producten en de steeds groter wordende mogelijkheden voor personalisaties. (Beeld: Artal85)

Industrial Automation partners

Igus Smart PlasticAmcal