Warmtebeeldcamera’s

Thermal imaging equipment with thermal infrared camera.

01:53
06-07-2018

Warmtebeeldcamera’s handig instrument in predictief onderhoud

Warmtebeeldcamera’s hebben zich opgewerkt tot een van de meest waardevolle diagnosetoestellen voor industriële applicaties. Door anomalieën op het spoor te komen die niet met het oog zijn waar te nemen, kan er actie ondernomen worden vooral de productie ongepland tot stilstand komt. Elektrische en mechanische installaties hebben immers de neiging om warm te lopen alvorens ze uitvallen. Een warmtebeeldcamera is dan de ideale manier om te bepalen of er onderhoudswerkzaamheden of herstellingen moeten worden uitgevoerd.

Een warmtebeeldcamera is een betrouwbaar instrument voor een contactloze meting. Het is in staat om de temperatuurverdeling van volledige machines en elektrische installaties te scannen en te visualiseren op een snelle en accurate manier. Eigenlijk slaat hij de intensiteit van de straling van een infrarood onderdeel in het elektromagnetische spectrum op en zet het om in een zichtbaar beeld. Deze stralen zijn immers onzichtbaar voor het menselijk oog. Het principe waarop dit gebaseerd is werd ontdekt in 1800 door de astroloog Sir Frederick William Herschel. Wanneer hij zonlicht door een glazen prisma liet vallen, zag hij een spectrum ontstaan. Hij nam de temperatuur van elk kleur en ontdekte dat ze in stijgende lijn liepen van violet naar rood. Net erna was het nog warmer: infrarood bevindt zich ergens tussen het zichtbare en het microgolfgedeelte van het elektromagnetische spectrum. Elk object dat een temperatuur boven het absolute nulpunt (-273,15 °C of 0 Kelvin) heeft, zendt straling uit in het infraroodbereik. Infraroodcamera’s of warmtebeeldcamera’s vangen die infrarode energie op en focussen ze door middel van optische elementen op een infrarooddetector voor beeldverwerking. De elektronica vertaalt de gegevens die van de detector komen in een beeld dat op het beeldscherm kan gezien worden en dat temperatuurwaarden zichtbaar maakt. 

Waarom warmtebeeldcamera’s in de industrie?
Onderhoudsverantwoordelijken moeten hun schouders onder heel wat taken zetten om erover te waken dat een productielijn niet ongepland tot stilstand komt. De meeste problemen zijn echter moeilijk waar te nemen tot het te laat is. Warmtebeeldcamera’s bieden een manier om te achterhalen welke componenten op breken staan, zodat er nog correctieve acties kunnen ondernomen worden. Er zijn uiteraard nog andere technologieën die oplopende temperatuur in beeld kunnen brengen. Infraroodthermometers bijvoorbeeld, die zich uiterst betrouwbaar en bruikbaar tonen om de temperatuur op een specifiek punt uit te lezen. Om grote ruimtes of componenten te scannen schieten ze echter iets tekort. Door bijvoorbeeld de volledige motor in één beeld te kunnen vatten, zal men ook een beter inzicht krijgen om de juiste diagnose te stellen.

Warmtebeeldcamera’s
Elk object dat een temperatuur boven het absolute nulpunt (-273,15 °C of 0 Kelvin) heeft zendt straling uit in het infraroodbereik.

Voordelen van warmtebeeldcamera’s
Zoals aangehaald zijn warmtebeeldcamera’s dus een ideaal instrument om een non-destructieve diagnose te stellen van de huidige staat van elektrische en mechanische installaties en componenten. Problemen kunnen vroeg geïdentificeerd worden, zodat ze gedocumenteerd en gecorrigeerd kunnen worden vooraleer ze leiden tot ernstigere en dus duurdere herstellingen. Een warmtebeeld voorziet de onderhoudsexpert van nauwkeurige temperatuurgegevens met waardevolle informatie over de toestand van de geïnspecteerde machine. Daarnaast zijn er nog een aantal andere onmiskenbare voordelen:
• Ze zijn even gemakkelijk te gebruiken als een camcorder of een digitale camera;
• Ze geven een volledig beeld van de situatie;
• Ze laten toe om inspecties uit te voeren terwijl de systemen onder belasting staan;
• Ze kunnen problemen identificeren en lokaliseren;
• Ze helpen kostbare tijd en geld besparen.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Industrial Automation partners

Virtual reality