Magazines / Nr 01 2017

Nr 01 2017

Een goede gezondheid voor u, uw medewerkers en uw machines

Vooreerst willen we het jaar graag openen zoals dat hoort, met oprecht onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Mogen we u en uw bedrijf met al zijn medewerkers en machines alle succes en vooral een bijzonder goede gezondheid toewensen in 2017. Het jaar begint in automatiseringsland iets vroeger dan we gewend zijn. In het verleden was het wachten op de Hannover Messe en al zijn nieuwigheden alvorens investeringsplannen heel concreet te maken. Dit jaar hoeft dat niet. Met een strategische verhuis naar begin februari bundelt Indumation.be nu het beste van twee werelden hier in eigen land: de primeurs van SPS IPC Drives uit november en een voorsmaakje van welke richting het zal uitgaan eind april in de voormalige Duitse hanzestad.

Kortrijk Xpo wordt dus the place to be voor machinebouwers en maakbedrijven tussen 8 en 10 februari. Onder het goedkeurend oog van Agoria en Indumotion is er achter de schermen al hard gewerkt om het thema ‘smart all the way’ vorm te geven. Digitalisering en Industrie 4.0 mogen dan wel hot zijn, u wilt zich toch eerst informeren over hoe die vork nu precies in de steel zit, welke mogelijk- heden er liggen voor uw productie en vooral wat een dergelijke investering moet kosten. De Expert Classes reiken u alvast de kennis die nodig is aan om hier werk van te maken en een juiste aanpak op poten te zetten. En tijdens het Big Innovation Debate hoort u van collega’s uit de sector hoe zij dit aanpakken. Altijd inspirerend. Er is zelfs een Industrie 4.0 route uitgestippeld die bezoekers wegwijs maakt in deze nieuwe wereld. Daarnaast zijn er nog zes andere technologieroutes waarlangs elke bezoeker zich in functie van zijn specifieke achtergrond snel kan oriënteren op de beurs.

Indumation.be zet op woensdag ook zijn deuren open voor studenten. Agoria laat studenten proeven van de jobmogelijkheden in de technologische industrie tijdens de Student Learn Tour. Hoewel er een ambigue relatie bestaat tussen beursbezoekers en -exposan- ten enerzijds en studenten anderzijds, kunnen ze toch niet zonder elkaar. Ze zijn de generatie van morgen die men vandaag al moet proberen strikken. Want hoezeer en hoe grondig u ook automatiseert, uw medewerkers zullen altijd uw meest waardevolle kapitaal blijven. Om te waken over de kwaliteit, om het optimale rendement uit uw machines te halen, om uw apparatuur in uitstekende gezondheid te houden … Maar net zozeer als bedrijven in dit klimaat moeten transformeren, is ook het onderwijs aan een make-over toe. Enkel door van continue bijscholing voor leerkrachten een hoeksteen te maken, zal men het snelle tempo van technologische ontwikkelingen kunnen bijbenen. Daarenboven moet men ook inzetten op de nieuwe profielen waar de industrie zo hard nood aan zal hebben.

Zij zijn het immers die met hun nieuw vergaarde kennis uw machines draaiende moeten houden en uw productie optimaliseren. Weliswaar kan technologie vandaag hen hier al verregaand in ondersteunen. Sensoren en andere meetinstrumenten kunnen waken over het gezondheidsbulletin van uw machines, systemen en apparaten. Een verhoogde temperatuur gemeten op een van de moto- ren? Bevinden er zich te veel contaminaties in de olie? Uw onderhoudsmanager weet meteen dat er actie moet ondernomen worden en bovendien ook welke. Want daarin ligt de echte waarde van technologie vandaag. De operator alle informatie aanreiken om zijn job zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: