Magazines / Nr 04 2018

Nr 04 2018

The medium is the massage?

Met deze titel wilde Marshall McLuhan zijn lezers wijzen op het belang van het juist verpakken van je boodschap. De technologie was de boodschap, niet de inhoud van de communicatie. Vrij vertaald naar de maakindustrie: de verpakking doet evenzeer naar het product grijpen als de inhoud. En dat geldt niet alleen voor consumptiegoederen. Deze stelling vindt tegenwoordig ook aanhang onder machinebouwers, getuige daarvan de namen van ontwerpers die steeds vaker in het industriële segment opduiken. En met reden. Een aantrekkelijk ontworpen machine zal zich bijvoorbeeld op een beursvloer makkelijker kunnen onderscheiden en bijgevolg met de nodige aandacht gaan lopen. Mission accomplished.

De boodschap zal er echter de komende jaren niet eenvoudiger op worden. De consument houdt tegenwoordig met meer dan alleen de aantrekkingskracht van de verpakking rekening. Ze moet voortaan ook getuigen van bekommernis om het milieu en als het even kan van circulair denken. Vooral kunststof krijgt het wat dat betreft de laatste jaren zwaar te verduren. Voor de plastic soep die onze oceanen bedreigt en de tonnen kunststoffen die aanspoelen op anders parelwitte stranden, kijkt de consument nu met een ver- toornde blik naar de fabrikant. Zijn eigen wegwerpgedrag wordt niet in vraag gesteld, het zijn de producenten die met duurzamere materialen op de proppen moeten komen.

Toch kunnen we niet zomaar zonder verpakking. Aanzetten tot kopen is immers niet de primaire functie van een verpakking. Ze zal in de eerste plaats het product beschermen waardoor het een langer leven beschoren is, of het nu voedingswaren, consumptie- goederen of machines betreft. Daarnaast voorzien verpakkingen vaak ook broodnodige informatie aan de ontvanger. We kunnen dus niet zonder verpakkingen, maar er bestaan andere manieren om toch die boodschap van duurzaamheid over te brengen. Waar bijvoorbeeld hard aan kan en wordt gewerkt dat is de recycleerbaarheid van die verpakkingen, zowel door de juiste keuzes in het ontwerp te maken als door betere verwerkingstechnieken te ontwikkelen.

Dit alles maakt dat de evoluties in verpakkingen en verpakkingsmachines interessanter dan ooit zijn. Want laat ons ook niet verge- ten dat het verpakkingsproces net dat domein in de fabriek is dat misschien nog maar met weinig aandacht ging lopen en waar dus nog een mooie rendementswinst te halen valt. Wie meer wil te weten komen over hoe hij zijn verpakkingen naar een hoger niveau kan brengen, hoeft gelukkig niet ver te gaan. Op 3 en vier oktober vindt in Brussel de zeventiende editie van Empack plaats, het grootste professionele verpakkingsevent van België. De combinatie met Logistics & Distribution maakt dat u op één locatie een totaalbeeld krijgt van hoe u goederen op de meest efficiënte en kwalitatieve manier verpakt en levert. Allen daarheen. Voor meer informatie over recycleerbaarheid hoeft u enkel naar pagina 22 te bladeren.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: