Magazines / Nr 05 2019

Nr 05 2019

Slim is het nieuwe sexy

Het mantra van de industriële wereld werd tot voor kort perfect samengevat in een nummer van Daft Punk: harder, better, faster, stronger. Machines en productielijnen moesten steeds sneller en sterker om beter te zijn dan wat concurrenten te bieden hadden. Dat kwam tot een abrupte halt. Ja, uiteraard moet het nog altijd beter, maar dat zit tegenwoordig eerder in meer functionaliteiten dan in meer snelheid of vermogen. De industrie heeft andere prioriteiten gekregen. De oorzaak daarvan is niet ver te zoeken: de consument is niet meer dezelfde als gisteren.

De komst van de generatie Z, de eerste digital natives, heeft het spelbord definitief veranderd voor maakbedrijven. Weg zijn de grote volumes en massaproducten. De nieuwe consumenten willen niet hetzelfde als hun buur maar gepersonaliseerde producten die hun eigenheid onderstrepen. Addertje onder de gras, dat hebben ze bij voorkeur aan dezelfde prijs van massaproductie of er moeten al duurzaamheidsargumenten zijn om van toegevoegde waarde te spreken. Dat betekent voor de maakindustrie de omslag naar flexibel automatiseren. In de wereld van vandaag en morgen zal slim daarom het nieuwe sexy worden.

Machines en productielijnen moeten immers over de nodige intelligentie beschikken om zich autonoom aan te passen aan snel wisselende, kleine series. De winst zit hem in zoveel mogelijk up-time (korte wisseltijden) en zo weinig mogelijke down-time
(predictief onderhoud). Op de productievloer begint dat met sensoren die als menselijke zintuigen alle informatie capteren. Goed nieuws, zo hadden we er al heel wat aanwezig. Ze controleren al jaren of de parameters van machines en installaties binnen de vooropgestelde eisen vallen. Voor een eerste stap naar intelligent produceren hoeven we dus enkel die informatie te ontsluiten en te voeden aan hogerliggende systemen, helemaal tot in de wolken.

Dat is nog maar het begin. De echte intelligentie zal pas in een tweede fase komen. Machines mogen dan al over zintuigen beschikken en communicatienetwerken die als een zenuwstelsel alles aan elkaar verbinden, hun brein moeten ze nog krijgen. Eerst schoorvoetend met de integratie van machine learning, waardoor ze patronen leren herkennen en gegevens clusteren om tot nieuwe inzichten te komen. Maar in een volgende fase ook met het volle potentieel van artificiële intelligentie. Dan hebben we er nog de capaciteit aan toegevoegd om autonoom beslissingen te maken op basis van realtime gegevens. Daar begint slim pas echt.

Dat we deze richting uitgaan moge duidelijk zijn. Misschien nog het meeste op beurzen. Zo toonde de afgelopen editie van ABISS hoe u slim (daar zijn we weer) kan digitaliseren. Over de grens, kondigt zich deze maand nog de SPS aan, wat staat voor Smart Production Solutions. Ook daar zal slim ongetwijfeld het nieuwe sexy zijn. Ga u ook op deze pagina’s verbazen over wat er allemaal aan komt.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: